Umetaljka Velika slova

Objavljeno 24. svibnja 2020.

Dijete je od najranijih dana okruženo slovima iako za njih ne pokazuje interes do određene dobi koja se razlikuje od djeteta do djeteta. Dobno ograničenje za početak igre je samo zbog sitnih dijelova te djecu mlađu od 3 godine ne ostavljajte bez nadzora u ovoj igri. U našoj tradiciji djeca se prvo susreću s velikim tiskanim slovima (npr. na znakovima, nazivima dućana, reklamama itd.) te tada pokazuju i prvi interes. Najčešće se počinje povezivanjem početnog slova i imena djeteta, prvim riječima poput mama, tata, brat, sestra, maca, pas, kratke jednosložne ili dvosložne riječi koje dijete svakodnevno okružuju i s kojima je dijete jako dobro značenjski upoznato. Stvaranjem prvih poveznica slovo – glas, dijete započinje učenje glasovne i slogovne analize i sinteze koja su osnova pismenosti. Fonološka svjesnost da je riječ sastavljena od manjih dijelova se razvija postepeno. Dijete počinje uočavati prvi i zadnji glas u riječi, zatim prepoznavati i proizvoditi rimu te na kraju stječu vještinu razdvajanja riječi na slogove/glasove, odnosno spajanja niza slogova i glasova u riječi što su zapravo slogovna/glasovna analiza i sinteza.

Prema Montessori pedagogiji važno je uočiti razliku između samoglasnika i suglasnika te su slova stoga obojena u samo dvije boje u kojima su suglasnici crveni, a samoglasnici plave boje. Time dijete nenametljivo suočava razliku između tih glasova koji imaju svoje različite uloge u tvorbama i promjenama u riječima. Djeca boje shvaćaju intuitivno vrlo važnima te bi šarenilo slova zbunjivalo sustavno učenje koje se događa kada dijete se dijete igra sa ovom umetaljkom/slovaricom.

KAKO KORISTITI?
Velika tiskana slova su prva slova koje dijete raspoznaje u procesu opismenjavanja. Ova umetaljka ima cijelu hrvatsku abecedu sa svim pomičnim dijelovima koji omogućavaju djetetu da se osim vizualno i taktilno upozna s oblikom velikih tiskanih slova. Dijete umeće slova u utore istog oblika pamteći pri tome oblik svakog slova te radeći prve poveznice slovo – glas. Kada dijete drži određeno slovo u ruci, zajedno s njim imenujte slovo glasom i pridružite neku riječ (npr. M kao mama, prvo slovo imena djeteta je snažna poveznica i najčešće je prvo slovo koje dijete nauči – I kao Iva).

RIJEČ VIŠE:
Kod djece starije od 3 godine, slova možete dodatno koristiti i kao primjer za grafomotoričke vježbe poput pisanja u palenti ili pijesku: na pladanj stavite dvije šake palente i poravnate površinu, dijete uzima slovo opipava ga i zatim iscrtava u palenti. Ocrtavanje oblika slova na papir, ispisivanje kraćih riječi, kod brojnih igara gdje se igra na slovo umetaljku možete koristiti za odabir slova.

« Vrati se natrag

Prijavite se na naš besplatan newsletter i među prvima saznajte sve o našim najnovijim ponudama!
Prijavi se